Låge nr. 17

Whistleblowerordning træder i kraft i dag

Fra i dag den 17. december varetager Datatilsynet en ny ekstern whistleblowerordning, hvor borgere anonymt kan indberette forskellige lovovertrædelser.

Baggrunden for whistleblowerordningen er en lov om beskyttelse af whistleblowere, som blev vedtaget den 29. juni 2021 og er en gennemførelse af det såkaldte EU-whistleblowerdirektiv.

Loven er trådt i kraft i dag den 17. december 2021 og stiller blandt andet krav om, at virksomheder og offentlige myndigheder af en vis størrelse skal etablere interne whistleblowerordninger. Samtidig giver loven mulighed for, at man kan indberette overtrædelser til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet – uanset om man har en intern whistleblowerordning eller ej.

Læs lov om beskyttelse af whistleblowere her.

Hvad kan man whistleblowe om?

Læs mere på whistleblower.dk her.

Dato: 17-12-2021