De fælleseuropæiske systemer

De fælleseuropæiske systemer

Schengen-samarbejdet

(SIS)

Visuminformationssystemet

(VIS)

Informationssystemet for det indre marked

(IMI)

Toldinformationssystemet

(CIS)

EU-fingeraftryksregisteret

(Eurodac)