Internationalt

Her kan du læse om Datatilsynets internationale samarbejde i EU.

EDPB

Find internationale vejledninger og læs om Datatilsynets arbejde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). 

Fælleseuropæiske systemer

Læs om Datatilsynets tilsynsopgave med de fælleseuropæiske informationssystemer SIS, VIS, CIS, IMI og Eurodac. 

Sager ved EU-domstolen

Få overblikket over både verserende og afgjorte sager på databeskyttelsesområdet.

Tredjelandsoverførsler

Læs om overførsler til lande uden for EU/EØS og find relevant vejledningsmateriale.

EU-U.S. Data Privacy Framework

Her kan du læse om tilstrækkelighedsafgørelsen for EU-U.S. Data Privacy Framework

Specialudvalg om det internationale databeskyttelsessamarbejde

Læs mere om formålet med specialudvalget og find en oversigt over udvalgets medlemmer. 

Databeskyttelsessamarbejdet i EU

Med databeskyttelsesforordningen har det internationale samarbejde fået en ny og større betydning.
Databeskyttelsesområdet er via databeskyttelsesforordningen (GDPR) i langt højere grad reguleret på EU-niveau, ligesom der med forordningen er etableret et mere formaliseret samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i Europa. 

Datatilsynets mål for det internationale arbejde er at være en aktiv og respekteret medspiller, der via dialog og konstruktivt samarbejde sikrer dansk indflydelse på de beslutninger, der træffes. Det gælder både på det generelle plan i form af bl.a. vejledninger og udtalelser som på det konkrete plan i forhold til afgørelser i konkrete sager. Et pejlemærke er i den forbindelse en pragmatisk tilgang, der tager hensyn til de registrerede såvel som virksomheder og myndigheder.

Læs om Databeskyttelsessamarbejdet i Norden og Datatilsynets deltagelse i udvalgte arbejdsgrupper og konferencer her.