Databeskyttelsessamarbejdet i norden

Databeskyttelsessamarbejdet i Norden

De nordiske datatilsyn

Datatilsynet lægger stor vægt på at have et tæt samarbejde med de øvrige nordiske datatilsyn, da tilsynene har mange fælles interesser og synspunkter. De nordiske tilsyn er derfor i jævnlig kontakt om såvel konkrete som generelle emner.

Tilsynene afholder årligt et nordisk samarbejdsmøde med deltagelse af både ledelse, sagsbehandlere og IT-eksperter med et opfølgningsmøde senere på året.

Læs mere om de årlige møder og find erklæringerne fra møderne her:

(Møderne i 2020 og 2021 blev aflyst pga. Covid-19)

 

Databeskyttelsessamarbejdet i øvrigt

Grupper og konferencer

Berlin-gruppen
Den såkaldte ”Berlin-gruppe”, der har skiftet navn til ”International Working Group on Data Protection in Technology”, fokuserer på nye informationsteknologier og tendenser med henblik på at afdække implikationer for databeskyttelse og privatliv samt give anbefalinger til interessenter. Gruppens arbejde afspejles i rækken af publicerede udtalelser ”Working Papers”, som er tilgængelige på gruppens hjemmeside, du kan tilgå her.

Gruppen samarbejder om aktuelle emner, som indeholder problemstillinger i relation til databeskyttelse og beskyttelse af privatliv, eksempelvis Covid-19 og databeskyttelse, dataportabillitet, blockchain, webtracking, smart dust, quantum computing, biometri i elektronisk online autentifikation, ISO-standardisering, privatlivsbeskyttelse ved ICANN’s RDS (Registration Directory Services) for internettet, og forhold omkring forfølgelse og uønsket opmærksomhed i digital forstand, det såkaldte ”cyber bullying and stalking”.


Global Privacy Assembly
Global Privacy Assembly (GPA) er et globalt forum, der har til formål at fremme samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder. GPA mødes årligt til en konference, hvor der vedtages resolutioner mv. om aktuelle emner. Resolutionerne forberedes inden konferencen i en række arbejdsgrupper, hvoraf Datatilsynet bl.a. deltager via Berlin-gruppen.

Konferencen består af en lukket del forbeholdt de tilsynsmyndigheder, som er medlem af GPA og en åben del, der er tilgængelig for alle. Konferencen skulle i 2020 skulle have været afholdt i Mexico, men blev på grund af Covid-19 afholdt online. Datatilsynet deltog i konferencen, hvor GPA vedtog en række resolutioner om bl.a. håndteringen af Covid-19, kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse. Der blev endvidere vedtaget en resolution, som skal give GPA mulighed for at spille en mere aktiv rolle i forhold til at skabe global opmærksomhed om databeskyttelsesretlige spørgsmål.


Den europæiske konference - "Forårskonferencen" 
Sammen med de øvrige europæiske datatilsyn deltager Datatilsynet i den årlige europæiske konference for datatilsynsmyndigheder - også kaldet "Forårskonferencen". Konferencen afholdes én gang årligt og skulle i 2020 have været afholdt i Kroatien, men er blevet udskudt til 2021 på grund af af Covid-19.