Om Datatilsynet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vi rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Organisation

Læs om organisationen og de enkelte enheders opgaver.

Strategisk grundlag

Læs om Datatilsynets strategiske mål – herunder vision, mission og værdigrundlag. 

Beretninger og rapporter

Læs Datatilsynets årsberetninger og årsrapporter her.

Karriere i Datatilsynet

Her kan du læse om, hvordan det er at arbejde i Datatilsynet. Få et overblik over ledige stillinger, og hvordan du ansøger.

Datarådet

Datarådet træffer afgørelse i Datatilsynets principielle sager. 

Sagsbehandlingstider

Se Datatilsynets mål for behandling af forskellige typer sager.

Kontaktudvalg

Datatilsynet holder regelmæssigt møder med hhv. repræsentanter for erhvervslivet og for regioner og kommuner.

Datatilsynet i tal

Se udvalgte tal om Datatilsynet og vores opgaver.

Bøder

Datatilsynet kan ved alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne politianmelde dataansvarlige og indstille dem til bøde.

Whistleblowerordning på vej

Fra 17. december 2021 varetager Datatilsynet en ny whistleblowerordning, hvor man kan indberette forskellige lovovertrædelser.