Afgørelser

Reglerne i GDPR er ofte ret generelle, men i Datatilsynets afgørelser bliver det helt konkret. Derfor offentliggør Datatilsynet løbende udvalgte afgørelser, som kan være med til at forklare praksis inden for forskellige områder.

Her på siden finder du både de principielle sager og de mere simple afgørelser, der er gode til at illustrere, hvordan man konkret skal forstå reglerne.

Seneste afgørelser

Historiske afgørelser

Særligt interesserede kan dykke ned i arkivet over afgørelser, der blevet truffet efter de tidligere regler i persondataloven (før GDPR). Bemærk, at Datatilsynet ikke har taget stilling til, hvordan de ville have faldet ud, hvis de var blevet afgjort efter de nuværende regler.

Generelt om tilsyn

En vigtig opgave for Datatilsynet er at føre tilsyn med, at myndigheder og virksomheder overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Fokusområder for Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2024

Her kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet i år særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, tilsynet selv sætter i værk i løbet af året.

Seneste tilladelser