Låge nr. 23

Sikkerhedsbrud i julemåneden

For anden jul i træk kan Datatilsynet kategorisere anmeldte sikkerhedsbrud i forskellige hændelsestyper. Hvordan fordelte hændelsestyperne sig sidste år ved juletid?

Når en dataansvarlig bliver bekendt med et sikkerhedsbrud i sin organisation, skal det anmeldes til Datatilsynet via en anmeldelsesblanket på virk.dk. I blanketten skal den dataansvarlige bl.a. udarbejde en beskrivelse af sikkerhedsbruddet.

Når Datatilsynet modtager anmeldelsen af bruddet, registreres det under en eller flere hændelsestyper i vores systemer. Det sker på baggrund af den dataansvarliges beskrivelse af selve sikkerhedsbruddet. Registreringen gør det muligt for Datatilsynet at iagttage udviklingen i forskellige hændelsestyper over tid. Det er en stor hjælp for Datatilsynet, at sikkerhedsbruddet er udførligt beskrevet i anmeldelsesblanketten. Det vil i sidste ende spare både den dataansvarlige og Datatilsynet for tid og dermed reducere sagsbehandlingstiden.

I statistikken nedenfor kan du bl.a. se, hvordan anmeldte brud på persondatasikkerheden fordelte sig over julen sidste år. 

Registrerede hændelsestyper på anmeldte sikkerhedsbrud i julen 2020

(Bemærk, det samme sikkerhedsbrud godt kan være klassificeret i flere forskellige hændelsestyper, hvorfor tallene for summen af hændelsestyper vil divergere fra den totale sum af sikkerhedsbrud, som vi henviser til i nogle af de andre kalenderlåger)

Dato: 23-12-2021