Fortegnelsen

Fortegnelsen er en oversigt over igangværende behandlinger, som er anmeldt til tilsynet, og som tilsynet har færdigbehandlet. Datatilsynet ajourfører jævnligt fortegnelsen.

En anmeldelse vil således ikke fremgå af fortegnelsen, hvis den lige er sendt ind til Datatilsynet, eller så længe tilsynet er i gang med sagsbehandlingen i sagen.

Grønlandsk fortegnelse

Offentlig

Grønlandsk fortegnelse

Privat