Kontaktudvalg

Formål

Interessentinddragelse og dialog med omverden er en vigtig del af Datatilsynets myndighedsudøvelse – både nu og i fremtiden.

For at sikre en ansvarlig anvendelse af danskernes personoplysninger, er det afgørende, at der er en kontinuerlig dialog mellem Datatilsynet og Datatilsynets interessenter for bl.a. at sikre klarhed og forståelse for de databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet har derfor et ønske om at samarbejde med interessentlandskabet i endnu højere grad end tidligere og have fingeren på pulsen i forhold til udfordringer, behov, tendenser i samfundet og den generelle teknologiske udvikling (Læs her om Datatilsynets nye strategiske grundlag).


En platform for vidensdeling og drøftelse af databeskyttelsesretlige problemstillinger
Datatilsynet har nedsat et kontaktudvalg for erhvervslivet og for regioner og kommuner.

Formålet med kontaktudvalgene er at skabe en platform for vidensdeling og drøftelse af databeskyttelsesretlige problemstillinger, der bidrager til at sikre beskyttelsen af personoplysninger. Kontaktudvalgene fungerer som et supplement til Datatilsynets øvrige interessentinddragelse.

I de to kontaktudvalg er der en fast dialog mellem Datatilsynet og udvalgsmedlemmerne to gange om året, som skal sikre vidensdeling og konkret vejledning. Samtidig sikrer de faste kontaktudvalgsmøder, at Datatilsynet får løbende indsigt i, hvilke konkrete problemstillinger der rører sig i samfundet, og hvor der er behov for afklaring og vejledning.

Medlemmerne

Kontaktudvalgene nedsættes af Datatilsynet

Erhvervslivet  

 • AC – Akademikerne
 • ATP
 • Danske Advokater
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Green Power Denmark
 • Dansk Erhverv
 • DI – Dansk Industri
 • Danske Medier
 • Danske Rederier
 • FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Finans og Leasing
 • Finans Danmark
 • Forsikring & Pension
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • FSR – Danske revisorer
 • IT-Branchen
 • Lokale Pengeinstitutter
 • Landbrug & Fødevarer
 • LIF – Lægemiddelindustriforeningen  
 • Medicoindustrien
 • SMVdanmark

Regionerne og kommunerne

 • ATP
 • Danske Regioner
 • KL
 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark
 • Københavns Kommune
 • 3 store kommuner
 • 3 mellemstore kommuner
 • 3 små kommuner

 

 • KL bistår Datatilsynet i udvælgelsen af, hvilke kommuner der deltager.

Møder i 2023

Kontaktudvalget for regionerne og kommunerne

 • 14. maj kl. 13:00-16:00 (afvikles i Valby)

Kontaktudvalget for erhvervslivet

 • TBA

Har du spørgsmål til kontaktudvalgene?

Skriv til dt@datatilsynet.dk