Strategisk grundlag

Datatilsynets vision, mission og værdigrundlag sætter retningen for tilsynets strategiske målsætning og arbejde.

Vision

Datatilsynets vision sætter den overordnede retning for vores arbejde og er det mål, vi igennem vores myndighedsudøvelse arbejder hen imod:

Ansvarlig anvendelse af borgernes data i et digitaliseret samfund.

Mission

Datatilsynets mission sætter rammen for tilsynets myndighedsudøvelse, herunder hvordan tilsynet løfter sine kerneopgaver:

  • Vi er en åben myndighed, der løfter vores opgaver i uafhængighed.
  • Vi arbejder lydhørt, differentieret og synligt.
  • Vi løser vores opgaver gennem anvendelig vejledning og information, tilgængelige afgørelser og målrettede tilsyn.
  • Vi sætter aftryk på national lovgivning og europæisk samarbejde.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget beskriver de væsentligste værdier, som understøtter Datatilsynets myndighedsudøvelse og arbejde både nu og fremadrettet:

  • Høj faglighed: Alle samfundets aktører kan være sikre på, at Datatilsynets afgørelser foretages med afsæt i en dyb faglighed; dette fremhæves også som en af Datatilsynets styrker af dets interessenter.
  • Udsyn: Datatilsynet skal i endnu højere grad åbne sig mod og interagere med omverdenen for at have fingeren på pulsen i forhold til tendenserne i samfundet, den teknologiske udvikling og interessenternes behov.
  • Integritet: Datatilsynet er en myndighed, der løser sine opgaver, herunder træffer afgørelser og udfærdiger vejledninger, i uafhængighed.
  • Mod: Datatilsynet skal turde træffe beslutninger, også i vanskelige sager. Datatilsynet skal være tydelig i sine udmeldinger for på den måde at være retningsgivende og bidrage til forståelsen af databeskyttelsesreglerne.
  • Proaktivitet: Proaktivitet skal kendetegne Datatilsynets opgaveløsning og den måde, tilsynet møder omverdenen på.

Strategi for en data- og risikobaseret indsats

I forlængelse af det strategiske grundlag udarbejdede Datatilsynet i 2020 en strategi for at styrke den data- og risikobaserede indsats. Strategien skal bl.a. bidrage til, at tilsynet målretter sin indsats til områder, hvor behovet for vejledning eller kontrol er størst, og derved at tilsynets ressourcer anvendes bedst. Siden er der kommet en opdateret strategi, der som noget nyt også har fokus på fremdrift i tilsynssager.