Aktindsigt i straffesager

Man kan som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i sager inden for strafferetsplejen.

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen. Man kan derfor som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i disse sager – hverken i sagen eller i sagens dokumenter. Det følger af offentlighedslovens § 19, stk. 1, og forvaltningslovens § 11, stk. 1.

Sager, der er anmeldt til politiet, er derfor undtaget fra retten til aktindsigt, hvilket bl.a. skyldes hensynet til efterforskningen af lovovertrædelser og hensynet til beskyttelse af fortrolige oplysninger om privatpersoners private forhold.

For at offentligheden kan få kendskab til sager af større betydning, offentliggør Datatilsynet ofte nyheder om bødeindstillinger. Men tilsynet har normalt ikke mulighed for at give yderligere oplysninger, herunder gennem aktindsigt, idet straffesager som det helt klare udgangspunkt ikke er underlagt aktindsigt.