To europæiske vejledninger i høring

Dato: 20-12-2018

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har sendt to vejledninger i offentlig høring.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EDPB, har p.t. følgende to dokumenter i offentlig høring:

  • Vejledning nr. 3/2018 om databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde. I vejledningen gennemgås især, hvornår en virksomhed kan siges at være etableret i EU, og hvornår også en virksomhed etableret uden for EU skal overholde forordningen. Derudover behandles pligten til udpegelse af en repræsentant for virksomheder etableret uden for EU. Fristen for at komme med bemærkninger til vejledningen er 18. januar 2019
  • Vejledning nr. 4/2018, annex 1. Dokumentet vedrører akkreditering af certificeringsorganer og beskriver fastlæggelse af kriterier til brug i tilknytning til ISO/IEC 17065/2012 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 43, stk. 3. Fristen for bemærkninger er her 1. februar 2019 

Hvis du ønsker at komme med bemærkninger til udkastene, så følg Det Europæiske Databeskyttelsesråds anvisninger (se nærmere ved at klikke på de to links ovenfor).