Skærpet praksis ift. krypteret e-mail

Dato: 23-07-2018

Datatilsynet skærper sin praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail via internettet

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet. Modsat har offentlige myndigheder siden år 2000 skullet anvende kryptering ved transmissionen.

Datatilsynet har imidlertid som følge af databeskyttelsesforordningens risikobaserede tilgang til behandlingssikkerhed og den teknologiske udvikling siden 2007-2008 besluttet at skærpe sin praksis for så vidt angår transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet i den private sektor.

Fremadrettet vil det således være Datatilsynets opfattelse, at det normalt vil være en passende sikkerhedsforanstaltning – for både offentlige og private aktører – at anvende kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet.

Da ovennævnte praksisændring vil kræve noget tilpasning i den private sektor, har tilsynet besluttet ikke at håndhæve det nye udgangspunkt om kryptering før 1. januar 2019. Den private sektor har således 6 måneder til at indrette sig på den nye praksis.

Læs mere i Datatilsynets tekst om sikkerhed ved transmission af personoplysninger via e-mail