EDPB godkender tidligere udstedte vejledninger

Dato: 28-05-2018

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (European Data Protection Board - EDPB) har godkendt de vejledninger, som Artikel 29-gruppen tidligere har udstedt om databeskyttelsesforordningen.

På sit første møde fredag den 25. maj 2018 godkendte Det Europæiske Databeskyttelsesråd de vejledninger, som forgængeren, Artikel 29-Gruppen, havde udstedt omkring forståelsen af databeskyttelsesforordningen. Virksomheder, borgere og andre kan derfor forvente, at det, der fremgår af disse vejledninger, også er et udtryk for Det Europæiske Databeskyttelsesråds opfattelse af, hvordan reglerne skal forstås.

At det kun er disse 16 vejledninger, der er blevet godkendt, skal ikke tages som udtryk for, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd omvendt tager afstand fra øvrige vejledninger tidligere udgivet af Artikel 29-Gruppen. Det er blot et udtryk for, at det kun er disse vejledninger, som vedrører det nye retsgrundlag i databeskyttelsesforordningen.

Se de 16 vejledninger her:

Læs evt. også udmeldingen fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd her.