Dataansvar for konsulenter og vikarer

Dato: 21-02-2019

Nye vejledende principper fra Datatilsynet kaster lys over, hvordan dataansvaret kan placeres, når dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter.

Datatilsynet har fået flere spørgsmål om placeringen af dataansvaret i forbindelse med, at en dataansvarlig virksomhed eller myndighed gør brug af konsulenter og vikarer til behandling af personoplysninger. Derfor har vi nu skrevet en tekst med nogle vejledende principper om dataansvar for vikarer og konsulenter. Teksten skal ses som et supplement til Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

Det fremgår blandt andet af teksten, at når vikarer agerer på linje med andre medarbejdere, vil de typisk blive opfattet som en del af den dataansvarliges juridiske enhed og dermed hverken fungere som selvstændigt dataansvarlige eller databehandlere. Omvendt vil eksterne konsulenter ofte kunne opfattes som dataansvarlige eller databehandlere afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Læs de vejledende principper her.