Se EDPB's arbejdsprogram

Dato: 21-02-2019

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget et toårigt arbejdsprogram, som især koncentrerer sig om udarbejdelse af vejledninger.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) vedtog på sit seneste møde den 12. februar 2019 sit arbejdsprogram for 2019/2020.

Som det fremgår af arbejdsprogrammet, er der stadig stor fokus på udarbejdelse af vejledninger. Fra arbejdsprogrammet kan nævnes, at der vil blive udarbejdet vejledninger om bl.a. følgende emner:

  • Dataansvarlige og databehandlere
  • Videoovervågning
  • Forordningens territoriale anvendelsesområde
  • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b som hjemmel for behandling (kontrakt)
  • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f som hjemmel for behandling (interesseafvejning)
  • De registreredes rettigheder
  • Børn og personoplysninger

Ud over de mange vejledninger forventes det, at stillingtagen til konkrete sager og spørgsmål også kommer til at fylde mere fremadrettet.

Læs hele arbejdsprogrammet her (engelsk pdf på EDPB's hjemmeside).