Ny afgørelse: Breve i e-Boks fra Visitdenmark

Dato: 27-11-2019

Det var ikke i strid med databeskyttelsesreglerne, da Visitdenmark udsendte breve via e-Boks. Visitdenmark er en offentlig myndighed, og formålet var at informere sommerhusejere om nye skatteregler og mere gunstige vilkår for udlejning af sommerhuse. Datatilsynet udtaler imidlertid kritik af, at Visitdenmark ikke i tilstrækkelig grad har iagttaget myndighedens oplysningspligt.

Datatilsynet indledte i april 2019 en sag af egen drift mod Visitdenmark, da Datatilsynet gennem medieomtale og en række borgerhenvendelser, var blevet bekendt med Visitdenmarks udsendelse af breve via e-Boks under emnet ”Vigtig information til dig med sommerhus.”

Datatilsynet traf den 21. november afgørelse i sagen. Datatilsynet fandt, at Visitdenmarks behandling af personoplysninger i forbindelse med udsendelsen af brevene, er sket inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet fandt imidlertid, at Visitdenmark ikke i tilstrækkelig grad har iagttaget myndighedens oplysningspligt i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 14.

Datatilsynet lagde i afgørelsen vægt på, at Visitdenmark i henhold til lov nr. 648 af 15. juni 2010 er en offentlig myndighed. Datatilsynet lagde endvidere vægt på, at behandlingen blev foretaget som led i Visitdenmarks myndighedsudøvelse, idet Visitdenmark på baggrund af en aftale indgået i Folketinget den 17. maj 2018, blev pålagt at tilrettelægge en kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.