Datatilsynet undersøger it-fejl hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dato: 27-08-2020

En mulig logningsfejl hos Udrejsecenter Kærshovedgård kan potentielt have alvorlige konsekvenser for beboerne. Derfor har Datatilsynet nu taget sagen op af egen drift.

Datatilsynet går ind i en sag, der vedrører en it-fejl på Udrejsecenter Kærshovedgård, som er blevet omtalt i flere medier. Det fremgår bl.a. af medieomtalen, at fejlen er sket i forbindelse med logning af stedets beboere. Fejlen kan have medført, at afviste asylansøgere er blevet dømt for at overtræde opholds- og meldepligten på Kærshovedgård, selv om de har opholdt sig på centret.

På den baggrund har Datatilsynet kontaktet Udlændinge- og Integrationsministeriet med en række spørgsmål, som skal kaste lys over forskellige aspekter af sagen.

Potentielt store konsekvenser

"Vi går ind i sagen på grund af de potentielt alvorlige konsekvenser, som hændelsen kan have - især for beboerne på udrejsecenteret. Vi vil gerne finde ud af, hvad der er op og ned. Grundlæggende skal man kunne stole på, at det, der danner grundlag for afgørelser eller bruges som beviser i retten, er korrekt," siger jurist og it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet Allan Frank.

Der er tale om en såkaldt egendriftssag, som Datatilsynet kan vælge at åbne. Egendriftssager er - på linje med tilsynsbesøg, klagesagsbehandling og behandling af underretninger om brud på persondatasikkerheden - en af de muligheder, Datatilsynet har for at føre kontrol med, at der bliver passet på borgernes personoplysninger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har tre uger til at besvare Datatilsynets spørgsmål.

Vil du vide mere?

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.