Ny afgørelse: For sen sletning

Dato: 25-08-2020

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at der gik næsten et år, før en kommunes databehandler slettede en borgers oplysninger.

Datatilsynet har i en klagesag udtalt alvorlig kritik af Høje-Taastrup Kommune i en sag om sletning.

En borger havde klaget til tilsynet over, at Høje-Taastrup Kommune ikke slettede vedkommendes patientjournal. Kommunen var enig med borgeren i, at patientjournalen skulle slettes, idet oplysningerne var sendt til kommunen ved en fejl. Høje-Taastrup Kommune oplyste, at kommunen havde forsøgt at få sin databehandler til at slette oplysningerne, og at det var databehandlerens forhold, der gjorde, at det trak ud med at få foretaget sletningen.

Ved sin afgørelse har Datatilsynet lagt vægt på, at der gik næsten et år, fra klager anmodede Høje-Taastrup Kommune om, at oplysningerne blev slettet, til dette blev gennemført, og at kommunen som dataansvarlig skal sikre, at den registreredes rettigheder bliver iagttaget. Dette indebærer blandt andet, at den dataansvarlige skal bruge en databehandler, der kan stille de fornødne garantier for, at der kan gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer beskyttelsen af de registreredes rettigheder.

Læs mere

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om sletning eller hør Datatilsynets podcastepisode om sletning.