Vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold revideret

Dato: 01-12-2020

I dag offentliggør Datatilsynet en revideret udgave af vejledningen om regler om databeskyttelse, der er særligt relevante i forbindelse med ansættelsesforhold.

Vejledningen sætter fokus på de regler inden for databeskyttelsesretten, der især kommer i spil i forbindelse med ansættelsesforhold. Det drejer sig om regler om bl.a. opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og for ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere.

Revisionen af vejledningen er blandt andet sket på baggrund af drøftelser med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter om tillidsrepræsentanters brug af arbejdsgivers it-udstyr. Herudover er der foretaget konsekvensrettelser i hele vejledningen på baggrund af tilsynets ændrede praksis om forståelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9. Tilsynet har endvidere foretaget justeringer i en række afsnit om f.eks. rettigheder for stillingsansøgere og ansatte og om kontrol af medarbejdere. Dette er først og fremmest sket på baggrund af konkrete sager, som tilsynet har behandlet siden vejledningens første udgivelse.  

Blandt andet på baggrund af evalueringen af implementeringen af databeskyttelsesforordningen forventer Datatilsynet at påbegynde en yderligere gennemgang og revision af vejledningen inden udgangen af 2021.

Hvis du har spørgsmål til vejledningen, kan du kontakte Datatilsynet på tlf. 33 19 32 00.

Læs den opdaterede vejledning her