Livestreaming fra skoleafslutningen?

Dato: 17-06-2020

Skoleafslutningerne og studenterarrangementerne står for døren, men når man ikke kan samles i store forsamlinger, kan streaming være en løsning. Læs et par gode råd om, hvad man bør overveje ift. databeskyttelse.

Udbruddet af coronavirus har betydet ændringer for flere uddannelsesinstitutioners afslutningsarrangementer i år. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer sætter bl.a. begrænsninger for, hvor mange personer der må være til stede ved arrangementerne. Derfor kan livestreaming være en praktisk løsning for nogle uddannelsesinstitutioner.

Idet der vil optræde genkendelige personer på sådan en livestream, er området omfattet af reglerne for databeskyttelse (herunder GDPR), og derfor er der en række overvejelser, man skal gøre sig. Datatilsynet har opstillet en række gode råd til uddannelsesinstitutioner, som overvejer at livestreame:

 • Livestream kun i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til formålet, f.eks. kun under dele af arrangementet.
 • Skab gennemsigtighed omkring behandlingen af personoplysninger ved at informere grundigt på forhånd – både ansatte, elever/studerende og pårørende.
 • Opsæt tydelige skilte/markeringer med oplysninger om, at der filmes, og hvor der filmes.
 • Lav zoner, hvor der ikke filmes.
 • Hvis formålet alene er livestreaming, undlad da at optage og lagre optagelserne.
 • Vær opmærksom på, at børn nyder en særlig beskyttelse efter databeskyttelsesreglerne.
 • Vær opmærksom på, om der sker behandling af særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger.
 • Begræns adgangen til streamet, f.eks. via login på en hjemmeside, Lectio, Aula e.l.
 • Implementer passende tekniske foranstaltninger med henblik på at sikre en passende beskyttelse af oplysningerne.
 • Fastsæt retningslinjer for håndtering af de registreredes rettigheder, f.eks. om hvordan en indsigelse mod streaming fra en registreret skal håndteres.
 • Inddrag uddannelsesinstitutionens databeskyttelsesrådgiver.