Ny afgørelse: Utilstrækkelig sikkerhed ved levering af inkassobreve

Dato: 18-06-2020

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af databehandleren RoestNielsen ApS, idet virksomheden ikke levede op til kravene om et passende sikkerhedsniveau i forbindelse med levering af inkassobreve fra Alektum A/S til en borger.

På baggrund af en klage over leveringen af inkassobreve  fra Alektum A/S udtaler Datatilsynet kritik af databehandleren RoestNielsen ApS (herefter RoestNielsen), som ikke har handlet i overensstemmelse med den instruks, som RoestNielsen var blevet underlagt af Alektum A/S (herefter Alektum), som dataansvarlig.

Datatilsynet har i afgørelsen udtalt kritik af, at RoestNielsen ikke har levet op til de databeskyttelsesretlige krav om et passende sikkerhedsniveau, idet en konsulent ansat ved RoestNielsen afleverede inkassobreve til en borger, ved at placere brevene ved borgerens hoveddør.

I vurderingen har Datatilsynet lagt vægt på, at konsulenten ikke afleverede brevene i borgerens postkasse, uagtet at borgeren havde en postkasse, og at RoestNielsen placerede kuverterne så tilgængeligt, at der var en stor risiko for, at de ville gå tabt i et eventuelt uvejr, eller at uvedkommende ville kunne tilgå dem. Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at der i brevene fremgik oplysninger om inkasso og gæld, og at eksponering af sådanne oplysninger ville kunne indebære alvorlige krænkelser for borgeren.

Læs mere

Læs selve afgørelsen.

Læs mere om persondatasikkerhed.