Anbefalinger efter Schrems II

Dato: 11-11-2020

Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedtager anbefalinger om overførsel af personoplysninger til tredjelande som opfølgning på EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Schrems II-sag.

På et møde den 10. november 2020 i Det Europæiske Databeskyttelsesråd har rådet vedtaget to dokumenter, som er helt grundlæggende, når man vil overføre personoplysninger til lande uden for EØS. Det drejer sig om:

Anbefalingerne om europæiske essentielle garantier er endeligt vedtaget, mens anbefalingerne om supplerende foranstaltninger vil blive sendt i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Du kan finde tidligere offentliggjorte dokumenter om Schrems II-afgørelsen på Datatilsynets hjemmeside.

"På databeskyttelsesområdet foregår meget af retsudviklingen i EU. Bl.a. har EU-Domstolen det sidste ord i spørgsmål om, hvordan de europæiske lande, herunder de enkelte tilsynsmyndigheder på området, skal fortolke reglerne. EU-Domstolen har for nylig truffet en afgørelse om overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS. I dommen når EU-Domstolen bl.a. frem til, at Privacy Shield-afgørelsen, som har stor betydning for overførsler til USA, er ugyldig, ligesom dommen også udtaler sig om et af de andre overførselsgrundlag i GDPR, nemlig EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser," siger kontorchef Anders Aagaard, og fortsætter:

"Vi har i Datatilsynet stor forståelse for den bekymring, som Schrems II-afgørelsen har skabt i forhold til den praktiske håndtering af overførsler af personoplysninger til tredjelande. Med vedtagelsen af anbefalingerne har vi dog taget et vigtigt skridt i forhold til at give noget konkret vejledning på dette område, og vi vil – i samarbejde med vores europæiske samarbejdspartnere – fortsætte dette arbejde i den kommende tid."

Har du spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Datatilsynet på telefonnummer 33 19 32 00.

Eventuelle pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på 29 49 32 83.