Ny vejledende tekst om optagelse af telefonsamtaler

Dato: 25-11-2020

Skal virksomheder have samtykke, hvis de vil optage telefonsamtaler? Datatilsynet har udarbejdet en ny vejledende tekst om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at optage telefonsamtaler med kunder m.m.

Dataansvarlige kan af forskellige årsager have et ønske om at optage ind- og udgående telefonsamtaler, som den dataansvarlige har med sine interessenter, herunder kunder m.v.

Det kan være, at den dataansvarlige har et ønske om at dokumentere, hvad der er sket og sagt under samtalen, herunder eventuelt indgåede aftaler, eller et ønske om at uddanne/træne sine medarbejdere.

Uanset hvad formålet med at optage en telefonsamtale er, skal en sådan optagelse ske i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.  

Spørgsmålet om optagelsen af telefonsamtaler har været forelagt Datarådet, og Datatilsynet har på den baggrund udarbejdet en vejledende tekst om emnet. Du kan også læse den korte version på emnesiden om optagelse af telefonsamtaler.

Datatilsynet forventer herudover at komme med vejledning omkring optagelsen af andre former for samtaler, herunder f.eks. optagelse af møder på Zoom, Skype, Teams o.l.