Erfaringsindsamling ifm. evaluering af GDPR

Dato: 02-07-2021

Datatilsynets bidrag til erfaringsindsamlingen i forbindelse med Justitsministeriets nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne er nu offentliggjort.

Justitsministeren iværksatte i februar 2020 en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. I januar 2021 blev den første delrapport offentliggjort, og nu er den anden delrapport offentliggjort.

Den anden delrapport indeholder bl.a. en erfaringsindsamling, der omfatter høring af relevante interessenter og en offentlig høring, således at enhver har haft mulighed for at bidrage til erfaringsindsamlingen, herunder belyse konkrete situationer, hvor der opleves uklarhed, når databeskyttelsesreglerne skal efterleves i praksis, og formidle mulige løsninger og eventuel vejledning om konkrete problemstillinger.

I bilaget til delrapporten er der et bidrag til erfaringsindsamlingen fra Datatilsynet med vejledning om anvendelsen af databeskyttelsesreglerne i forhold til mange af de problemstillinger, der rejses. 

Læs mere

Delrapport II om national evaluering af databeskyttelsesreglerne

Datatilsynets bidrag til delrapport II

Flere dokumenter relateret til delrapport II

Delrapport I (fra januar 2021)