Ny afgørelse:

Alvorlig kritik af Rigspolitiet i teledatasag

Dato: 19-07-2021

Datatilsynet har afsluttet undersøgelsen af den såkaldte teledatasag. Afgørelsen bygger på de oplysninger, der er kommet frem i redegørelser fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Datatilsynet har undersøgt behandlingen af personoplysninger hos Rigspolitiet på baggrund af, at tilsynet via presseomtale fik kendskab til, at et it-system til brug for behandling af oplysninger om fysiske personers geografiske placering på baggrund af masteoplysninger mv., ikke til enhver tid har leveret retvisende resultater.

Nu har Datatilsynet afsluttet behandlingen af sagen og udtaler alvorlig kritik af, at behandlingen af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med en række bestemmelser i retshåndhævelsesloven, som er det relevante regelsæt, når det vedrører politiets behandling af personoplysninger. Samtidig meddeler Datatilsynet Rigspolitiet påbud om at foretage sletning af de personoplysninger, der opfylder kravene til sletning efter telecentrets egne retningslinjer, i det omfang det ikke allerede er sket.

Afgørelsen er baseret på de faktuelle omstændigheder, der allerede er kendt gennem de redegørelser, som Rigspolitiet og Rigsadvokaten givet til Justitsministeriet, og som Rigspolitiet også har sendt til Datatilsynet som svar på tilsynets forespørgsler.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.