Ny afgørelse:

Tilsyn med Dating.dk

Dato: 04-10-2021

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og udsteder påbud til Dating.dk for manglende hjemmel til behandling af personoplysninger.

Dating.dk ApS var blandt de udvalgte virk­­­­­somheder, som Datatilsynet i efteråret 2018 førte tilsyn med efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynets planlagte tilsyn med Dating.dk ApS var rettet mod datingtjenestens behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med at brugere opretter og benytter sig af Dating.dk. Fokus var på datingtjenestens behandlingsgrundlag og persondatasikkerhed.

Manglende behandlingsgrundlag

På baggrund af tilsynet fandt Datatilsynet grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Dating.dk ApS ikke havde et behandlingsgrundlag, og at behandling af personoplysninger derfor ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Det var Datatilsynets vurdering, at Dating.dk ApS ikke havde opnået en utvetydig viljestilkendegivelse fra brugerne af datingtjenesten til behandling af personoplysninger om dem, hvorfor Dating.dk ApS ikke havde indhentet et gyldigt samtykke til behandling af personoplysninger.

Derudover var det Datatilsynets vurdering, at Dating.dk ApS havde behandlet særlige kategorier af personoplysninger uden at have identificeret en undtagelse til det generelle forbud mod behandling af følsomme personoplysninger.

Datatilsynet udsteder et påbud

Datatilsynet fandt på den baggrund grundlag for at udstede et påbud om, at Dating.dk ApS skal bringe behandlingen af personoplysninger om brugere af Dating.dk i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens bestemmelser.

Datatilsynet fandt derudover grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Dating.dk ApS havde behandlet personoplysninger uden at kunne påvise, at behandlingen var sket under hensyntagen til de risici, som behandlingen udgjorde for de registrerede.

Datatilsynet lagde i denne forbindelse vægt på, at Dating.dk ApS behandlede oplysninger om lokation og særlige kategorier af personoplysninger.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen i sagen her.

Læs mere om, hvornår man må behandle personoplysninger.

Hør Datatilsynets podcast-episode om samtykke eller læs vejledningen om samtykke.