Ny tilladelse

Brøndby IF har fået lov til udvidet brug af ansigtsgenkendelse

Dato: 22-06-2023

Datatilsynet har efter anmodning fra Brøndby IF – og efter at spørgsmålet har været forelagt Datarådet – givet lov til, at Brøndby IF kan anvende (mobil) ansigtsgenkendelse ved kampe på andre stadions end Brøndby Stadion. Endvidere kan Brøndby IF anvende billeder fra overvågningskameraer på stadion til at registrere personer, der overtræder ordensreglementet, i systemet til automatisk ansigtsgenkendelse.

Datatilsynet gav den 24. maj 2019 tilladelse til behandling af særlige kategorier af personoplysninger (biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person) i forbindelse med, at Brøndby IF etablerede automatisk ansigtsgenkendelse som led i adgangskontrol ved indgangene til Brøndby Stadion.

Brøndby IF har efterfølgende anmodet om også at kunne anvende automatisk ansigtsgenkendelse ved kampe på andre stadions. Endvidere har Brøndby IF anmodet om at anvende billeder fra overvågningskameraer på stadion som grundlag for at registrere personer, der overtræder ordensreglementet, i systemet til automatisk ansigtsgenkendelse.

Det er Datatilsynets opfattelse, at de forhold, som begrundede, at tilsynet meddelte tilladelse til brugen af automatisk ansigtsgenkendelse som led i adgangskontrol ved indgangene til Brøndby Stadion tilbage i maj 2019, også må anses for at gøre sig gældende i forhold til Brøndby IF’s udebanekampe.

Når det samtidig tages i betragtning, at der ikke – eller kun i meget begrænset omfang – vil ske behandling af særlige kategorier af personoplysninger (biometriske data) om andre, f.eks. hjemmeholdets tilhængere, har Datatilsynet vurderet, at Brøndby IF også kan anvende (mobil) ansigtskendelse ved kampe på andre stadions end Brøndby Stadion.

Datatilsynet vurderede også, at Brøndby IF kan anvende billeder fra overvågningskameraer på stadion som grundlag for at registrere personer, der overtræder ordensreglementet, i systemet til automatisk ansigtsgenkendelse.

Datatilsynet henledte for god ordens skyld Brøndby IF’s opmærksomhed på, at anvendelsen af billeder fra overvågningskameraerne kan være omfattet af reglerne i tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4 og 5.

Læs Datatilsynets fulde svar til Brøndby IF her.