Ny vejledning om direkte markedsføring

Dato: 30-06-2023

Datatilsynet udgiver nu en vejledning, der handler om de regler i GDPR, der er særligt relevante i forbindelse med direkte markedsføring. Vejledningen er målrettet rådgivere og andre med erfaring med databeskyttelse.

Markedsføring spiller en væsentlig rolle for størstedelen af danske virksomheder og organisationer. Markedsføring kan bidrage til vækst og skabe værdi. I dag er en stor del af markedsføringsaktiviteter datadrevne, idet markedsføringen tilrettelægges på baggrund af data og i nogle tilfælde også målrettes ved hjælp af data. Når sådanne data er personoplysninger, har virksomhederne en række forpligtelser, der følger af databeskyttelsesreglerne.

Vejledningens fokus er behandling af personoplysninger, som foretages med henblik på direkte markedsføring. Det skyldes, at direkte markedsføring er en af de mest udbredte former for markedsføring, og at direkte markedsføring næsten altid indebærer behandling af personoplysninger.

Når Datatilsynet har valgt, at vejledningens målgruppe er rådgivere og andre med erfaring inden for databeskyttelse, skyldes det et ønske om at italesætte og klarlægge, hvordan en lang række af databeskyttelsesreglerne skal forstås i en markedsføringssammenhæng.

Vejledningen skal hjælpe med at give et overblik

Formålet med vejledningen er at tydeliggøre, hvilke databeskyttelsesretlige regler der er særligt relevante, når personoplysninger behandles i markedsføringsøjemed. Vejledningen beskriver bl.a., hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du begynder dine markedsføringsaktiviteter, så du kan tage højde for databeskyttelsesreglerne, før aktiviteterne påbegyndes.

Vejledningen giver også Datatilsynets vurdering af en række gængse markedsføringsaktiviteter.

Vejledning om direkte markedsføring