Justering af praksis for optagelse af telefonsamtaler

Dato: 03-04-2024

I november 2020 udgav Datatilsynet en vejledning om optagelse af telefonsamtaler. Denne vejledning er nu blevet justeret i lyset af den seneste europæiske udvikling.

Datatilsynet offentliggjorde i november 2020 en vejledning om optagelse af telefonsamtaler. Vejledningen gennemgår, under hvilke betingelser en dataansvarlig kan optage telefonsamtaler til henholdsvis dokumentations- og uddannelsesformål.  

I vejledningen fremgik det, at med mindre der er særlige omstændigheder, kræver optagelse af telefonsamtaler til uddannelsesformål et samtykke. Derudover fremgik det, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at man kan optage telefonsamtaler til dokumentationsformål.

I lyset af den seneste europæiske udvikling er det imidlertid nu Datatilsynets opfattelse, at optagelse af telefonsamtaler til uddannelsesformål kan ske uden den registreredes samtykke, hvis den registrerede enten forud for opkaldet (ved tastetryk) eller i forbindelse med opkaldet kan frabede sig, at samtalen optages.

Læs mere om denne ændring, og hvad ændringen betyder i forhold til kravene om dataminimering, i Datatilsynets reviderede vejledning, som kan findes her.

Der er ikke sket ændringer i muligheden for at optage telefonsamtaler til dokumentationsformål.