Læs om faglige resultater, målopfyldelse og økonomien i 2023

Dato: 08-04-2024

Nu kan du få et indblik i Datatilsynets maskinrum i årsrapporten for 2023, som netop er udkommet.

Hvert år aflægger Datatilsynet en årsrapport til Justitsministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen, der ser tilbage på de driftsmæssige og økonomiske resultater i det forgangne regnskabsår og kigger frem mod det nye.

Datatilsynets årsrapport for 2023 indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige aktiviteter, målopfyldelse og økonomiske resultat.

Læs hele årsrapporten her