Chromebook-sagens relevans for andre organisationer og cloudservices

Dato: 28-02-2024

På baggrund af en konkret forespørgsel fra Region Syddanmark i en aktuel sag har Datatilsynet forholdt sig til, i hvilket omfang den såkaldte Chromebook-sag har relevans for anskaffelse og brug af andre cloudservices. For Region Syddanmarks vedkommende drejer det sig konkret om regionens påtænkte migrering til Microsoft 365.

Kort efter offentliggørelsen af Datatilsynets afgørelse af 30. januar 2024 i den såkaldte Chromebook-sag henvendte Region Syddanmark sig til Datatilsynet med to spørgsmål, som sagen rejste i forhold til regionens egen påtænkte migrering til Microsoft 365.

Det er Datatilsynets umiddelbare opfattelse – på baggrund af det materiale, som regionen har fremsendt til Datatilsynet – at der med hensyn til regionens påtænkte brug af Microsoft 365 er en tilsvarende problemstilling om videregivelse af personoplysninger til cloudserviceleverandøren – i dette tilfælde Microsoft – til brug for dennes egne formål, som regionen skal adressere.

I den forbindelse anviser Datatilsynet en række konkrete forhold, som Region Syddanmark skal kortlægge, afklare og vurdere.

Svaret til Region Syddanmark sker som led i en verserende sag, men belyser efter tilsynets opfattelse en række helt principielle spørgsmål, som er blevet rejst generelt som følge af Chromebook-sagen. Derfor vælger Datatilsynet undtagelsesvis at offentliggøre tilsynets svar til regionen.

Vil du vide mere?

Læs Datatilsynets svar til Region Syddanmark.

Læs den seneste afgørelse i Chromebook-sagen.

Læs Datatilsynets vejledning om cloud.