Datatilsynet inviterede til paneldebat om AI

Dato: 08-02-2024

I anledning af Databeskyttelsesdagen 2024 inviterede Datatilsynet til paneldebat om AI. Debatten var todelt. Første del handlede om AI i sundhedsvæsenet og anden del om generativ AI.

Den 29. januar 2024 afholdte Datatilsynet et event om AI, der fokuserede på mulighederne og begrænsningerne, når organisationer anvender AI i sit arbejde. Og hvorfor lige AI?

I dag fylder AI mere end nogensinde. De seneste år har AI udløst adskillige initiativer og strategier både nationalt og internationalt. Med GDPR har vi allerede risikobaserede regler, som i vidt omfang regulerer brugen af AI, og nu er AI-forordningen også en realitet.

Det store spørgsmål er, hvordan vi opnår den rette balance mellem beskyttelse af grundrettigheder og optimal udnyttelse af disse nye teknologier? Det forsøgte vi i Datatilsynet at undersøge nærmere med en paneldebat.

I debatten rettede vi fokus mod to centrale områder inden for brug af AI. Vi udforskede potentialet og udfordringerne ved AI i sundhedsvæsenet, herunder om AI kan understøtte et presset sundhedssystem. Samtidig diskuterede vi de væsentligste gevinster og risici ved danske organisationers brug af generativ AI, som hastigt vinder indpas.

Der var også mulighed for at stille spørgsmål til panelet – og der var gode spørgsmål fra flere af de ca. 250 deltagere.  

Se hele debatten her.