Datatilsynet opdaterer strategi for data- og risikobaseret arbejde

Dato: 25-01-2024

Datatilsynet har opdateret sin strategi for tilsynets data- og risikobaserede arbejde, der første gang blev lanceret i 2020. Som noget nyt sætter strategien også fokus på fremdrift i tilsynssager.

Den opdaterede strategi indeholder 12 nye initiativer, der på forskellig vis skal styrke tilsynets mulighed for at målrette kontrollen til de områder, hvor der er størst risiko for borgernes data.

 

”I Datatilsynets første strategi for en data- og risikobaseret indsats, satte vi fokus på at identificere og forbedre relevante datakilder, afprøve nye metoder og etablere nye sagsgange. I de kommende tre år har vi fokus på at indarbejde og optimere de nye metoder og processer i arbejdet for en mere målrettet kontrol,” siger Cristina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet.

 

I den opdaterede strategi er der fortsat fokus på at styrke tilsynets datakvalitet, datakilder, dataanvendelse og dokumentation. Samtidig inkluderer strategien også en ny strategisk indsats: Fremdrift i tilsynssager. Med ’tilsynssager’ henvises der til de kontrolaktiviteter, som Datatilsynet selv igangsætter årligt. 

 

”Fokus på fremdrift i tilsynssager er afgørende for at opretholde momentum og legitimitet i tilsynsindsatsen. Det sikrer også, at de data vi anvender i vores data-og risikobaserede indsatser, forbliver aktuelle og relevante for effektiv målrettet kontrol,” afslutter Cristina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet.

Vil du vide mere?

Læs den opdaterede strategi her.

Læs strategien for 2020-2023 her.