Ny tilsynsplan

Hvad fokuserer Datatilsynet på i 2024?

Dato: 15-01-2024

Nu kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, vi selv sætter i værk i løbet af året.

Datatilsynets aktiviteter omfatter blandt andet vejledning, rådgivning, klagesagsbehandling, internationalt arbejde og målrettede tilsynsaktiviteter.

Ligesom tidligere år offentliggør Datatilsynet en oversigt over de temaer, som især vil være i fokus for de målrettede tilsynsaktiviteter, der allerede nu er planlagt:

 • Brug af kunstig intelligens
 • Overvågning af ansatte
 • Den registreredes ret til indsigt
 • Boligforeninger
 • Kommunale webarkiver
 • Privatskoler
 • Online og fysisk indkøb
 • Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger  
 • Grundlæggende behandlingssikkerhed hos kommuner og regioner
 • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
 • Retshåndhævelsesloven
 • PNR-lov

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om de målrettede tilsynsaktiviteter i 2024.

 Hvis du vil vide mere om vores andre tilsynsaktiviteter, kan du bl.a. læse om vores klagesagsbehandling og vores behandling af brud på persondatasikkerheden.