Samtykke

Samtykke er ikke det eneste behandlingsgrundlag

Behandling af oplysninger kan ske på en række andre grundlag end den registreredes samtykke. Det konkrete grundlag afhænger af, hvilken type oplysninger, der ønskes behandlet.

Læs mere om de andre  behandlingsgrundlag her

Ofte stillede spørgsmål om samtykke

Ja. Behandling af oplysninger kan ske på en række andre grundlag end den registreredes samtykke. Det konkrete grundlag afhænger af, hvilken type oplysninger, der ønskes behandlet.

Læs mere om behandlingsgrundlag her

Ja, et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal behandlingen af oplysninger om den registrerede ophøre, hvis oplysningerne ikke kan behandles på et andet grundlag.

En tilbagekaldelse af et samtykke har ikke tilbagevirkende kraft, og tilbagekaldelsen påvirker derfor ikke den behandling af oplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen.

Udgangspunktet er, at den dataansvarlige skal ophøre med at behandle oplysningerne så hurtigt som muligt, hvis den registrerede tilbagekalder sit samtykke.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at opbevaring af den registreredes oplysninger også er en behandling, som derfor skal ophøre ved tilbagekaldelsen. Det gælder dog kun de oplysninger, der er behandlet på grundlag af samtykket, men derimod ikke oplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er et andet end samtykke – eksempelvis en kontrakt mellem den dataansvarlige og den registrerede.
 
Den registrerede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet, når et samtykke er tilbagekaldt. Selvom den registrerede ikke selv anmoder om det, bør den dataansvarlige tage stilling til spørgsmålet om at slette oplysningerne, hvis behandlingen alene hviler på samtykke, idet der ikke længere er et lovligt grundlag i forhold til opbevaring af den registreredes oplysninger. 
  
Har den dataansvarlige et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling endvidere fortsat kunne finde sted. 

Du kan læse mere om emnet i Datatilsynets vejledning om samtykke.

Vejledende tekst

Påvisningskrav og dataminimering

Skal jeg opbevare personoplysninger alene for at kunne dokumentere, at jeg overholder databeskyttelsesreglerne om samtykke?