Ny afgørelse: Dataansvar i Kriminalforsorgen

Dato: 02-01-2019

På baggrund af et tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen konkluderer Datatilsynet blandt andet, at der ikke var taget endelig stilling til fordelingen af dataansvar.

I april 2018 gennemførte Datatilsynet et planlagt tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen med fokus på de registreredes rettigheder, som findes i afsnit 3 i retshåndhævelsesloven.

På baggrund af tilsynsbesøget har Datatilsynet konkluderet, at der på tidspunktet for tilsynsbesøget i Kriminalforsorgen, herunder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, ikke var taget endelig stilling til fordelingen af dataansvar.

Endvidere har Datatilsynet konkluderet, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke fuldt ud har levet op til kravene til oplysningspligten og meddelelse af indsigt.

Læs afgørelsen her.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ansvarsfordelingen mellem dataansvarlige og databehandlere i denne vejledning.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til chefkonsulent Katrine Valbjørn Trebbien på tlf. 33 19 32 43.

Pressehenvendelser rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 40 41 30 23