Det Europæiske Databeskyttelsesråds foreløbige udtalelse om konsekvenserne af Schrems II-dommen

Dato: 20-07-2020

Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte Schrems II-sag. Domstolen erklærede ”Privacy Shield-afgørelsen” ugyldig, mens EU-Kommissionens standardkontrakter som udgangspunkt fortsat er gyldige. Dommen rejser således en række spørgsmål, som skal undersøges nærmere. Det Europæiske Databeskyttelsesråd drøftede konsekvenserne af dommen den 17. juli 2020.

Den 17. juli 2020 afholdt det Europæiske Databeskyttelsesråd deres 34. møde, hvor bl.a. Schrems II-dommen blev drøftet. I forlængelse heraf har det Europæiske Databeskyttelsesråd offentliggjort en første foreløbig udtalelse om dommen. Det fremgår af udtalelsen, at de europæiske datatilsyn i den kommende tid vil foretage en nærmere analyse af dommen med henblik på at kunne give en mere konkret vejledning om mulighederne for fremadrettet at overføre personoplysninger fra EU til tredjelande.

Du kan læse hele udtalelsen fra det Europæiske Databeskyttelsesråds her.

Datatilsynet vil løbende komme med opdateringer på tilsynets hjemmeside om konsekvenserne af Schrems II-dommen.

Kontaktperson for yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål kan rettes til souschef Susanne Richter på telefon 29 49 32 64.