EU-Domstolen har afsagt dom i sagen C-311/18 ”Schrems II”

Dato: 16-07-2020

EU-Domstolen har i dag den 16. juli 2020 afsagt dom i den såkaldte ”Schrems II-sag”, som bl.a. vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield.

Du kan læse dommen her på engelsk. 

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Det følger af pressemeddelelsen fra EU-Domstolen bl.a., at Kommissionens standardkontrakter fortsat er gyldige, mens Privacy-Shield afgørelsen kendes ugyldig. 

Datatilsynet vil nu i samarbejde med de andre tilsynsmyndigheder i EU foretage en nærmere analyse af dommen og dens konsekvenser.

Nærmere orientering fra Datatilsynet om dommen vil snarest muligt blive lagt ud på Datatilsynets hjemmeside under nyheder.