Ny afgørelse

Egendriftssag om kommunes behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende

Dato: 10-12-2021

Næstved Kommunes behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende til statistiske formål kunne ske med hjemmel i kommunens myndighedsudøvelse, lyder konklusionen i en ny afgørelse fra Datatilsynet.

Datatilsynet iværksatte i oktober 2020 en egendriftssag mod Næstved Kommune vedrørende kommunens behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Efter at Datatilsynet indledte undersøgelsen af Næstved Kommune, valgte kommunen at ændre sin fremgangsmåde til behandling af personoplysninger om besøgende på kommunens hjemmeside. Datatilsynet har med nærværende afgørelse ikke taget stilling til kommunens nye fremgangsmåde.

Den fremgangsmåde til behandling af personoplysninger om besøgende, som Næstved Kommune benyttede i oktober 2020, præsenterede den hjemmesidebesøgende for information om, at hjemmesiden brugte cookies til bl.a. at forbedre brugeroplevelsen og til at støtte markedsføringen af kommunens services. Hjemmesidebesøgende havde herefter mulighed for at vælge ”OK” eller ”Vis detaljer”.

Næstved Kommune oplyste endvidere i sagen, at oplysninger om hjemmesidebesøgende blev indsamlet til statistiske formål med henblik på at sikre et højt niveau af borger- og brugervenlighed.

Datatilsynet fandt – efter sagen havde været behandlet på et møde i Datarådet - anledning til at udtale kritik af, at Næstved Kommune i forbindelse med behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende ikke iagttog det grundlæggende behandlingsprincip om, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Datatilsynet fandt endvidere, at Næstved Kommunes behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende til statistiske formål skete som led i kommunens myndighedsudøvelse og dermed inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet lagde ved afgørelsen til grund, at der ikke skete en overførsel af oplysninger til lande uden for EU.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs mere om, hvornår du må behandle personoplysninger.

Se en kort video om afgørelsen i sagen herunder.

Praksis

Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Her kan du læse nyere afgørelser om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende: