Ny Quickguide til brugen af cookies

Dato: 12-02-2021

Rådet for Digital Sikkerhed, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet udgiver nu sammen en Quickguide til brugen af cookies. Quickguiden kan bruges som tjekliste til organisationer, som sætter cookies, eller som skal have dialog med deres samarbejdspartnere om betingelserne for at der sættes cookies.

”Med denne Quickguide opfyldes Rådets ønske om at give de aktører, der sætter cookies, et kort, præcist og samlet bud på, hvordan de på en gang efterlever både e-Privacy direktivets regler for placering af cookies og databeskyttelsesforordningens regler for behandling af personoplysninger i tilknytning hertil.”, udtaler Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Praksis har udviklet over flere år på dette område og er bl.a. blevet justeret i slutningen af 2019 som følge af nogle EU-afgørelser på området. Hjemmesideejere har derfor haft behov for større klarhed på området.

”Erhvervsstyrelsen er glad for sammen med Datatilsynet at være en del af samarbejdet med Rådet for Digital Sikkerhed på dette område. Quickguiden giver et let tilgængeligt og overskueligt overblik over de krav, der gælder for anvendelse af cookies, hvilket kan gøre det lettere for hjemmesideejere at sætte sig ind i området”, udtaler Erhvervsstyrelsen.

Noget af det som gør at reglerne er komplekse for hjemmesideejere er, at der er flere forskellige regelsæt som regulerer området. De forskellige regelsæts krav samles nu for første gang i denne Quickguide, og dermed bliver det lettere for hjemmesideejere at efterleve cookiereglerne.

Find Quickguiden her.