Opdateret vejledning om overførsel til tredjelande

Dato: 15-07-2021

Datatilsynet har i dag offentliggjort en opdateret vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Med vejledningen følger to nye podcast-episoder.

 

Hvad er nyt i den opdaterede vejledning?

For at afspejle den seneste udvikling er vejledningens forskellige afsnit blevet opdateret, så indholdet tager højde for bl.a. Brexit og Europa-Kommissionens vedtagelse af de nye standardkontraktbestemmelser.  

Vejledningen har fortsat et generelt sigte, der giver en grundlæggende introduktion til reglerne om overførsel til tredjelande. Datatilsynet har herudover arbejdet med selve opbygningen i ønsket om at gøre indholdet mere handlingsanvisende. De forskellige afsnit er opbygget, så de understøtter progressionen i den beslutningsproces, som en dataeksportør skal igennem, når eksportøren ønsker at overføre personoplysninger til et tredjeland. Der er endvidere tilført en række nye case-eksempler, der skal illustrere, hvornår der er tale om en overførsel til et tredjeland.

Vejledningen indeholder også et afsnit om anbefalinger om supplerende foranstaltninger, som blev vedtaget af Det Europæiske Databeskyttelsesråd efter afsigelsen af Schrems II-afgørelsen (Du kan læse mere om Schrems II-afgørelsen her).

To nye podcast-episoder

Med vejledningen følger to nye podcast-episoder, der indeholder en generel introduktion til emnet (en genindspilning på baggrund af Schrems II-afgørelsen) samt et specialafsnit, der dykker ned i konsekvenserne af Schrems II-afgørelsen med fokus på overførselsværktøjer, supplerende foranstaltninger, de fire essentielle garantier og et essentielt, ækvivalent beskyttelsesniveau.

Hvorfor har Datatilsynet valgt at opdatere vejledningen?

Det databeskyttelsesretlige område udvikler sig løbende – det gælder også på området for overførsel til tredjelande. I den forbindelse kan det særligt nævnes, at der er kommet ny retspraksis til på baggrund af Schrems II-afgørelsen, og at Europa-Kommissionen har udarbejdet nye standardkontraktbestemmelser til brug for overførsel til tredjelande.

Erhvervslivets EU- og Regelforum er desuden kommet med en række anbefalinger i deres anbefalingskatalog af 22. juni 2020, hvor regelforummet har anbefalet, at Datatilsynet forholder sig nærmere til begrebet ”overførsel” og kommer med konkrete eksempler på, hvordan sådanne overførsler lovligt kan finde sted.

Datatilsynet har på den baggrund foretaget en generel opdatering af vejledningen for at tage højde for den seneste udvikling på området og samtidig gøre vejledningen mere praktisk anvendelig.

Læs vejledningen og hør podcasten