Høring: Datatilsynet søger input til ny vejledning om markedsføring

Dato: 01-06-2021

Datatilsynet søger input fra relevante aktører, der har interesse i, at bestemte emner behandles og formidles i Datatilsynets kommende vejledningsmateriale om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring.

Datatilsynet opfordrer alle aktører med interesse i markedsføring til at indsende forslag til emner og problemstillinger, som den kommende vejledning kan berøre. Datatilsynet beder ikke mindst om forslag, der er baseret på konkrete erfaringer. 

Baggrund

Behandling af personoplysninger er et centralt element i markedsføring, hvor data bl.a. indsamles til fordel for statistiske indsigter og målretning af markedsføringsindsatser.

Formålet med vejledningen er at skabe overblik over de databeskyttelsesretlige regler for de dataansvarlige, som behandler personoplysninger i markedsføring – og i den forbindelse, hvornår det er de databeskyttelsesretlige regler og de markedsføringsretlige regler, man skal være opmærksom på.

Datatilsynet påtænker umiddelbart, at vejledningen kommer til at omfatte:
  • Behandlingsgrundlag, herunder samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og interesseafvejningsreglen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Opbevaring af personoplysninger, herunder til dokumentation.
  • Rettighederne, herunder særligt retten til indsigt, retten til sletning og retten til at gøre indsigelse.
  • Profilering.

Kontaktinformation

Bemærkninger og input skal sendes til Datatilsynet senest 15.08.2021 via dt@datatilsynet.dk
(Notér i emnefeltet: ”Input til høring over vejledning om markedsføring: 2021-22-0074”).