Ny whistleblowerordning på vej

Dato: 08-09-2021

Datatilsynet arbejder på at etablere en ekstern whistleblowerordning, hvor man kan indberette en række lovovertrædelser.

En ny whistleblowerordning, som er i luften fra december, er ved at blive etableret i Datatilsynet. Her skal man blandt andet kunne indberette anonymt, hvis man bliver opmærksom på lovovertrædelser.

"Vi er glade for at have fået ansvaret for at løfte denne vigtige samfundsopgave. At indberette overtrædelser er en alvorlig sag, og lige nu arbejder vi hårdt på at få det hele på plads, så vi er klar til at modtage de første indberetninger i december," fortæller Karina Kok Sanderhoff, der er souschef i Datatilsynet.

Baggrunden for ordningen er en lov om beskyttelse af whistleblowere, som blev vedtaget 29. juni 2021 og er en gennemførelse af det såkaldte EU-whistleblowerdirektiv. Loven træder i kraft 17. december 2021 og stiller blandt andet krav om, at virksomheder og offentlige myndigheder af en vis størrelse skal etablere interne whistleblowerordninger.

Samtidig giver loven mulighed for, at man fra dens ikrafttræden kan indberette overtrædelser til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet - uanset om man har en intern whistleblowerordning eller ej.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her.

Du kan læse lov om beskyttelse af whistleblowere her.

Pressehenvendelser om Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.

Spørgsmål om interne whistleblowerordninger?

Datatilsynet kan ikke vejlede om, hvordan interne whistleblowerordninger skal udformes, eller hvordan loven om beskyttelse af whistleblowere skal anvendes.

Justitsministeriet har dog udgivet tre vejledninger om whistleblowerordninger. Spørgsmål om dette område kan rettes til Justitsministeriet eller til private rådgivere på området.