Den Nationale Whistleblowerordning

Gennem Den Nationale Whistleblowerordning kan du indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til gennem dit arbejde.

Selv om ordningen er etableret i Datatilsynet, er det ikke kun forhold om GDPR og databeskyttelse, man kan whistleblowe om. Det kan eksempelvis også være bestikkelse, aflytning, bedrageri, chikane og andre alvorlige forhold.

Du kan læse meget mere og foretage indberetninger på ordningens hjemmeside.

Besøg whistleblower.dk