Konstruktivt møde om Chromebooks

Dato: 19-08-2022

I dag mødtes Datatilsynet med bl.a. KL og Helsingør Kommune for sammen at lægge en plan for en lovliggørelse af kommunens brug af Chromebooks.

I kølvandet på Datatilsynets seneste afgørelse er der i dag blevet afholdt et møde med deltagelse af Helsingør Kommune, KL, Datatilsynet og Styrelsen for It og Læring.

Formålet med mødet var at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan parterne sammen kan finde en løsning, så skolerne hurtigst muligt kan tage elevernes vante arbejdsredskaber i brug igen på en lovlig måde.

Under mødet erkendte Helsingør Kommune, at der er en høj risiko ved behandlingen, og alle parter er på den baggrund enige om at arbejde hurtigt og effektivt sammen om en lovliggørelse af kommunens brug af løsningen.