Særlige fokusområder for dele af Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2022

Dato: 31-01-2022

Nu kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet i år særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, vi selv sætter i værk i løbet af året.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at vejlede og rådgive til at behandle klagesager og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger, ligesom vi også hvert år gennemfører forskellige typer af tilsynsaktiviteter hos myndigheder og virksomheder. Datatilsynet deltager endelig også i bl.a. det fælles europæiske samarbejde om databeskyttelse.

I 2022 lyder overskrifterne på de særlige fokusområder således:

  • Arkivloven
  • Tilladelser til at behandle følsomme personoplysninger i den private sektor
  • Iagttagelse af oplysningspligt ved uanmodet henvendelse
  • Forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning
  • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende
  • Persondatasikkerhed, inkl. brud på persondatasikkerheden
  • Kontrol med databehandlere
  • Tv-overvågning
  • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
  • Retshåndhævelsesloven

Vil du vide mere?

Læs mere om de tilsynsaktiviteter, som Datatilsynet selv sætter i værk i 2022.

Hvis du vil vide mere om vores andre tilsynsaktiviteter, kan du bl.a. læse om vores klagesagsbehandling her og vores behandling af brud på persondatasikkerheden.