Datatilsynet udpeger medlemmer til ekspertgruppe om cloud

Dato: 20-05-2022

Efter at have gennemgået de modtagne ansøgninger til Datatilsynets ekspertarbejdsgruppe om cloud sætter tilsynet nu navn på gruppens ni medlemmer.

Datatilsynet offentliggjorde den 9. marts 2022 nedsættelsen af en ekspertarbejdsgruppe om cloud. Arbejdsgruppen skal bl.a. se på:

 • Udfordringer ved nuværende cloudservices i lyset af den seneste retlige udvikling
 • Mulige tiltage og foranstaltninger, der kan sikre en ansvarlig og lovlig brug af cloudservices
 • Tekniske og økonomiske fordele og udfordringer i forbindelse med anvendelse af state-of-the-art teknologi og teknikker
 • Organisatoriske principper og retningslinjer, der kan implementeres i den enkelte organisation med hensyn til brug af cloudservices

Ekspertarbejdsgruppens arbejde skal bidrage til at identificere mulige og praktisk anvendelige løsninger og foranstaltninger, der kan sikre anvendelse af cloudservices inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne, og understøtte Datatilsynets generelle viden på området.

Datatilsynet har tilstræbt at sammensætte ekspertarbejdsgruppen af medlemmer, der har både praktisk og teoretisk erfaring med og kendskab til cloud services.

Datatilsynets ekspertgruppe består af:

 • Paul Ahlgren, Principal Security Strategist, Amazon Web Services
 • Stephen Alstrup, Professor, Københavns Universitet
 • Carsten Baum, Assistant professor, Aarhus Universitet
 • Bernardo Machado David, Associate Professor, IT Universitetet
 • Frank Bech Jensen, Head of Compliance and Security, itm8
 • Ole Kjeldsen, Teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft Danmark
 • Gert Læssøe Mikkelsen, Head of Security Lab, Alexandra Instituttet
 • Christian Provstgaard, Senior Consultant, Silverbullet
 • Ole Tange, IT-politisk rådgiver, PROSA

Datatilsynet forventer at mødes med ekspertarbejdsgruppen 3-5 gange i løbet af 2022.

På baggrund af ekspertarbejdsgruppens bidrag tilstræber Datatilsynet at udarbejde konkrete anbefalinger og praktisk vejledning som supplement til tilsynets generelle vejledning om cloud.

Anbefalingerne og vejledningen vil blive sendt i offentlig høring, når de foreligger.