Ny afgørelse

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Dansk Selskab for Akutmedicins behandling af personoplysninger

Dato: 03-03-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor bestyrelsesmedlemmer i Dansk Selskab for Akutmedicin behandlede personoplysninger på private computere og e-mailkonti.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag vedrørende Dansk Selskab for Akutmedicins behandling af personoplysninger på bestyrelsesmedlemmers private computere og e-mailkonti.

Efter at sagen havde været forelagt Datarådet, udtalte Datatilsynet, at Dansk Selskab for Akutmedicin ikke havde truffet passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Tilsynet lagde bl.a. vægt på, at det følger af kravet om passende sikkerhed, at foreninger eller organisationer, der lader bestyrelsesmedlemmer behandle personoplysninger, som foreningen eller organisationen er dataansvarlig for, skal gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.

Der skal således kunne føres kontrol med, at bestyrelsesmedlemmerne overholder de sikkerhedsforanstaltninger, som foreningen eller organisationen som dataansvarlig har besluttet skal implementeres, når de behandler personoplysninger. Herudover skal foreningen eller organisationen også – hvor det er relevant – fastsætte retningslinjer og procedurer for bestyrelsesmedlemmernes anvendelse af udstyret.

Datatilsynet kunne tilslutte sig Dansk Selskab for Akutmedicin egen vurdering af, at selskabet ikke havde haft et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for personoplysninger modtaget ved eksterne henvendelser.

På den baggrund fandt Datatilsynet grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Dansk Selskab for Akutmedicins behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs Justitsministeriets vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger, som Datatilsynet har bidraget til.

Læs Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.