Sådan er det gået: Tre måneder med whistleblowerordningen

Dato: 17-03-2022

I dag er det tre måneder siden, den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet gik i luften. Her kan du læse, hvor mange indberetninger der er kommet indtil nu, og hvad der er sket med dem.

17. december 2021 blev en ny national whistleblowerordning etableret i Datatilsynet. Ordningen har til opgave at håndtere indberetninger om en lang række overtrædelser og alvorlige forhold og agerer uafhængigt af Datatilsynet.

Sådan ser tallene ud for de første tre måneder:

  • Whistleblowerordningen har modtaget 22 indberetninger
  • 8 af disse er fortsat under behandling
  • 14 er blevet afsluttet
  • Af de 14 afsluttede sager er 3 blevet videregivet til en anden relevant tilsynsmyndighed
  • 7 sager er blevet afsluttet, fordi de faldt uden for ordningen, mens 4 er afsluttet af andre grunde
  • Derudover er en række mulige whistleblowere blevet vejledt mundtligt eller skriftligt om deres muligheder

Ikke kun GDPR

"Vi er stolte over at være blevet betroet den vigtige samfundsopgave, det er at håndtere disse indberetninger. Nu er vi i gang og kan se, at vi så småt bliver taget i brug - og vi forventer, at opgaven vil vokse i takt med, at kendskabet til ordningen bliver udbredt," siger Karina Kok Sanderhoff, som er kontorchef for whistleblowerenheden i Datatilsynet, og tilføjer: 

"Vi kan se, at vi får relativt mange indberetninger, der relaterer sig til GDPR. Det hænger nok sammen med, at ordningen hører under Datatilsynet - men ordningen kan bruges til at whistleblowe om en lang række lovovertrædelser og alvorlige forhold, man er stødt på gennem sit arbejde - ikke kun GDPR." 

Vil du vide mere

Du kan læse mere på whistleblowerordningens hjemmeside.

Læs artiklen "Et værn for whistleblowere", hvor Prosabladet har interviewet Karina Kok Sanderhoff.